Miras Hukuku

Ortaklığın giderilmesi davaları, vasiyetnamenin açılması ve iptali davaları, Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları, Tenkis davaları, Mirasın reddi, Terekenin tespiti davaları ile miras hukukundan kaynaklanan her türlü davanın takibi yapmakta ve sürecin yürütülmesi noktasında hukuki destek vermekteyiz.

Profesyonel ve Deneyimli Avukatlık Hizmetleri

Kayseri Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku genel olarak öle kişinin mal varlığının akibetinin belirlendiği kurallar bütünüdür.Miras; ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığıdır. Fatma Temizer Uysal Hukuk Bürosu; Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Mansup Mirasçı, Saklı Pay, Tenkis, Muris Muvazaası, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları, Feragat, Iskat, Vasiyetname, Veraset İlamı, Tereke, Tasarruf Nisabı, Sağlar Arası İşlemler, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali davalarına  bakmaktadır.

Miras Hukuku alanlarında hizmet almak istediğiniz konuyla ilgili bizimle iletişeme geçebilirsiniz.

Miras Hukuku 2
miras hukuku

Miras Hukuku Alanında Neler Yapıyoruz?

Nitelikli Hukuk Avukatı

Alanında uzman, deneyimli ve güven merkezli çalışan büromuz; tüm müvekkillerine nitelikli hukuk hizmetleri sunmaktadır.

5 Yılı Aşkın Tecrübe

Fatma Temizer Uysal Hukuk Bürosu 5 yılı aşkın tecrübesi ve birikimiyle başarıya giden yolda güvenilir çözüm ortağınız.

Yüksek Başarı

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini her olayda ayrı ayrı değerlendirerek en iyi sonuçlara ulaşmak için çalışmaktayız.

Danışma İçin Bize Yazın!

Scroll to Top