Sıkça Sorulan sorular

Borçlar hukuku mahkemeleri adı ile ayrı bir mahkeme bulunmamaktadır. Borçlar Hukuku Davaları alanlarına girdikçe yetkili ve görevli mahkemelerde görülmektedir.

Borçlar Hukukundan Doğan ve yukarıda kısmen isimlerini zikrettiğimiz dava türlerinden bir kısmi ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmekte bir kısmı ise genel görevli asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Buna karşılık her dava türünün tabi olduğu yargılama türü ve ispat kolaylıkları ya da zorlukları bulunmaktadır.

İlgili genel mahkemeler sözleşmeler başta olmak üzere borçlar hukuku çerçevesinde meydana gelen her türlü davayı kapsamlı olarak inceleme ve görme yetkisine ve sorumluluğuna sahiptir.

Kadının miras hakkı ülkemiz gibi gelişmekte olan toplumlarda çoğunlukla farklı düzenlendiği  zannedilen bir konu ise de erkek ve kadının miras hakkı konusunda Medeni Kanunumuz herhangi bir ayrım koymamıştır.

Kadın ister baba mirası yönünden mirasçı olsun, isterse koca mirası söz konusu olsun her iki durumda da erkekler ile aynı miras haklarına sahiptirler.

Böyle olması hem yasa hem de hakkaniyet gereğidir. Kadın ister ekonomik faaliyet içinde bulunsun ister bulunmasın, eş olarak üye olduğu aile birliğinin yönetilmesinde eşit olarak katılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanır. Ancak çekişmeli boşanma davası davanın açıldığı yerdeki Aile Mahkemelerinin yoğunluk durumuna göre 6 ay ile 1-1,5  yıl arasında sürebilir. Ek olarak taraflardan birinin veya her ikisinin başvurusu ile bir üst mahkemeler olan  İstinaf  ve temyiz incelemesinden geçerse bu sürelere ek olarak yine her bir üst mahkeme için 6 ay ile 1-1,5 yıl daha uzayabilir. 

  •  

Boşanma davasında tarafların anlaşamaması halinde müşterek çocukların velayetinin kime verileceğini Mahkeme belirler. Bu belirlemeyi yaparken mahkeme çocuğun yüksek yararını gözetir. Mahkemelere bağlı çalışan Sosyal Çalışma Uzmanları çocukla, aile üyeleri ile gerek görürse çocuğun öğretmen ve arkadaşları vb  ile görüşüp, velayeti talep eden ebeveynin çocuğa sunacağı fiziki şartları da değerlendirerek bir rapor hazırlar.  Çocuğun gelişimi için en uygun  fiziki ve psikolojik şartları sağlayacağı düşünülen ebeveyne velayet verilir. 

  •  

Avukatlık mesleği bir serbest meslek çalışmasıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayenin ötesinde şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayalı ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi tutulmaksızın şahsi sorumluluk üzerinde kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”biçimindedir.

Avukata ödenecek ücretin içeriği avukat ve vekil eden arasında olacak sözleşme ile belirlenebilir. Fakat bu konuda sözleşme yapılmamış ise verilen fiyatın hangi işleri içerdiği avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenmiştir. Buna göre verilen fiyat, sözleşmenin konusunu içeren işle ilgili kesin karar elde edilinceye kadar yapılacak bütün işlemleri kapsar. Örnek vermek gerekirse eğer yargı makamlarına verilecek dava dilekçesi ya da cevap dilekçesi, temyiz dilekçeleri ve itiraz dilekçesi ücret kapsamaktadır. Buna karşılık üst yargı mercilerinde duruşmalı yapılacak işler ile verilen kararın icra takibine konulması farklı ücret ile sonuçlandırılır.

Ayrıyetten belirtmek gerekir ki yargılama harcamaları olan dava harçları, tebligat, keşif, bilirkişi ücreti gibi masraflar ile avukatın iş takibi için yapacağı yol, konaklama vb harcamalar avukatlık ücreti içerisinde değildir. Davanın kaybedilmesi, açılan davadan sonradan cayma ya da avukatın görevinden alınması gibi hallerde ödenen ücretin iadesi gibi bir durum söz konusu olmaz.

Bir avukat yardımından yararlanmayacak iseniz aşağıdaki soruları kendi kedinize sorunuz;
1-Dava açmak için yeteri kadar bilgiye sahip olduğunuza emin misiniz?
2- Davanızı takip etmek için kararlı mısınız? Dava açtıktan sonra takip etmeyi önemsememeniz, davanızın reddedilmesine ya da açılmamış sayılmasına sebep olabilir.
3- Davanızın olumsuz karara bağlanması durumunda ne gibi sonuçlar çıkacağını değerlendirdiniz mi?
Bir avukatınız bulunuyorsa sizi bu konularda tam olarak bilgilendirmesini talep ediniz.
1- Davanızın size maliyeti ne kadar olacaktır? (Dava harcı, masraflar ve avukatlık ücreti vs.)
2- Davayı kaybetmeniz durumunda katlanacağınız ek tutar ne olacaktır? (Tamamlanacak dava harcı, karşı tarafa ödenecek avukatlık ücreti, mahkeme masrafları vs.)
3- Uğradığınız haksızlığın giderilmesi için başvurulabilecek farklı hukuki metotlar var mı?

1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, ikametgah adresiniz
2. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, açık adresi.
3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki detayları dilekçenizde belirtiniz
a. Davanızın konusu
b. Davayı açma sebebiniz
c. İsteğiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz talep)
d. Yasal Dayanaklarınız
e. Delilleriniz
i. Dilekçeniz arkasına delil listesini ilave ederek bütün delillerinizi sırasıyla yazınız. Sizde olan delilleri dilekçeniz ekinde
sıra numarası vererek gösteriniz. Elinizde olmayan delillerin nereden sağlayacağınızı açık şekilde anlatınız.
f. Dava konusu olan olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih
g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

Nitelikli Hukuk Avukatı

Alanında uzman, deneyimli ve güven merkezli çalışan büromuz; tüm müvekkillerine nitelikli hukuk hizmetleri sunmaktadır.

5 Yılı Aşkın Tecrübe

Fatma Temizer Uysa Hukuk Bürosu 5 yılı aşkın tecrübesi ve birikimiyle başarıya giden yolda güvenilir çözüm ortağınız.

Yüksek Başarı

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini her olayda ayrı ayrı değerlendirerek en iyi sonuçlara ulaşmak için çalışmaktayız.

Danışma İçin Bize Yazın!

Scroll to Top